Ce este Certificatul de urbanism, cum se obtine si la ce foloseste

Legea 50/1991 - defineste certificatul de urbanism astfel:

 ARTICOLUL 27 (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, caracteristicile zonei în care se găseşte imobilul (amplasamentul), cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, precum şi lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii.

Cum se obtine certificatului de urbanism: Se depune la primaria Comunei/ Orasului / sectorului in raza careia se afla terenul urmatoarele:

  • Cerere, in care sa fie specificat clar ce vreti sa construiti: Locuinta ( sau alta functiune), Individuala ( sau colectiva) , P+1E ( sau ce regim de inaltime doriti), imprejmuire si utilitati; Certificatul se mai poate obtine si pentru operatiuni notariale sau doar informare;
  • actului de proprietate ( contract de vanzare sau ce alt act este ultimul act facut)
  • cadastrului terenului ce va cuprinde : Plan de amplasament si delimitare a imobilului (x2), Incheiere intrabulare, extras carte funciara, incadrare in zona (x2) . Pentru Bucuresti se solicita si planuri topografice 1:500 si 1:20009(x2)
  • carte de identitate proprietar (CIF)
  • Unele primarii pot solicita si Memoriu tehnic si o propunere de amplasare a constructiei;

Termenul de raspuns al primarie este de 30 de zile, in majoritatea localitatilor din tara acest termen se respecta. Daca terenul se afla in Bucuresti sau Voluntari trebuie sa va inarmati cu rabdare, aici obrinerea certificatului de urbanis este o victorie ce se obtine in aproximativ 2-6 luni.

Este compus dintr-o parte scrisa si schitele anexa, stampilate de catre primarie;

Atentie: Certificatul de urbanism este valabil 12 luni si se poate prelungi cu doua saptamani inainte de expirare. Poate fi si pe de 24 luni…

Ce cuprinde certificatului de urbanism

1. Regimul juridic: ne spune cine sunt proprietarii, in baza carui act si daca exista servituri pe teren. Deasemeni daca terenul este intravilan ( in zona construibila a localitatii) sau extravilan ( neconstruibila);

2. Regimul economic: – Categoria de folosinta : actuala Arabil sau curti constructii – intravilan,  este important sa fie intravilan , categoria propusa zona de locuit de exemplu ” subzona locuintelor individuale” , prin documentatiile de urbanism ce reglementeaza zona.

3. Regimul tehnic:

– Functiunea zonei, de exemplu ” subzona locuintelor individuale” , este de dorit ca aceasta functiune sa corespunda cu functiunea pe care doriti sa o realizati, din nou.

-POT maxim de exemplu 30% – reprezinta Procentul de Ocupare al Terenului , determina care va fi suprafata maxima construita a cladirii. De exemplu pentru un teren de 500mp avem 500×30/100=150mp;

– CUT maxim , de exempli 1,3 – reprezinta Coeficientul de Utilizare al Terenului, determina care va fi suprafata maxima desfasurata ( nivelele adunate). De exemplu pentru un teren de 500mp avem 500×1,3=650mp;

– Regimul de inaltime , P (parter) P+1E (parter+etaj) etc. H.max – inaltimea maxima a constructiei, de obicei la streasina

– Alinierea constructiei : inseamana distanta fata de limita de proprietate de la strada actuala sau viitoare, a se vedea si precizarile legate de pozitionarea imprejmuirii.

– Retragerea constructiei fata de limitele laterale: distanta dintre constructie si limitele de proprietate stanga, dreapta. De obicei este H/2 (adica inaltimea constructiei de la trotuar la streasina impartit la doi) dar nu mai putin de 3m. In aceste zone nu se pot realiza balcoane 

– Retragerea fata de limita posterioara de obicei este H/2 (adica inaltimea constructiei de la trotuar la streasina impartit la doi) dar nu mai putin de 5m. In aceste zone nu se pot realiza balcoane 

4. Obligatiile titularului certificatului de urbanism : Face referire la necesitatea obtinerii avizului de mediu. Pentru locuinte nu este necesara obtinerea avizului de mediu, pentru celelalte functiuni poate pune probleme cum ar fi : respectarea unui procent de 30% spatiu verde, existenta utilitatilor Apa-canalizare, eventuale posibilitati de poluare;

5. Cererea de emitere a autorizatiei de construire/ desfiintare va fi va fi insotita de urmatoarele documente: 

a) certificatul de urbanism – copie

b) dovada titlului asupra imobilului: se solicita actul de proprietate copie legalizata, cadastrul in copie, extras de carte funciara recent (nu mai vechi de 30 zile)

c) documentatia tehnica: DTAC – Documentatie Tehnica Autorizatie de Constructie, DTAD – Documentatie Tehnica Autorizatie Desfiintare , DTOE – Documentatie Tehnica Organizarea Executiei;-  sunt bifate cele care se cer.

d) Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism :

d. 1) Avizele privind utilitatile urbane, sunt cele de Apa-canalizare , energie electrica, etc. ce retele aveti prin zona, acestea nu au legatura cu bransamentele dorite, sunt avize care atesta faptul ca nu deranjati cu constructia eventuale retele care trec pe teren; Salubritatea, este de fapt un contract pentru ridicarea molozului;

d.2) Avize si Acorduri : Sunt avize cu documentatie complexa si de lunga durata, ele se obtin la inceputul proiectului intrucat vor influenta arhitectura acestuia.

 ISU – securitatea la incendiu si protectia civila-  nu se solicita pentru locuinte individuale, doar la locuinte colective.

 DSP -Sanatatea populatiei se poate solicita daca nu aveti apa si canalizare in zona… 

Apele romane, este de obicei un aviz premergator celui de la mediu, nu se solicita pentru locuinte decat daca sunteti pe malul apei. Precum si alte avize emise de institutiile statului locale sau centrale.

MC – Ministerul culturii – este un aviz ce se obtine cu proiectul de arhitectura si propunere de incadare in imaginea strazii cu evidentiaerea relatiei cu constructiile invecinate

d.3) Avize ale administratiei publice centrale : pot fi extrasul de carte funciara, certificatul fiscal..

d.4) Studii de specialitate: Acestea se pot regasi scrise si prin alte parti ale certificatului . Studiul geotehnic ( se face un foraj de catre un geotehnician si se constata natura terenului) , studiul de insorire – daca va umbriti vecinii, Studiul sistemelor alternative de eficienta energetica…, Ridicare topograficase realizeaza de catre cadastrist, PUD, PUZ, etc

e) avizul de mediu ,daca este cazul, nu este necesar pentru locuintele individuale 

f) Dovada platii taxelor : taxa DTAC se calculeaza cu 0,5% din valoarea constructiei, pentru locuinte. Valoarea constructiei se stabileste conform cod fiscal, la mp de suprafata desfasurata si cu diversi coeficienti, de exemplu pentru o casa intr-o comuna de 200mp taxa ar fi 200mpx1129lei= 225800lei, 225800leix0.5/100=1129lei – se va plati la primarie; Taxa de timbru 0.05% din aceeasi valoare la BRD.

Daca constructia pe care o doriti va avea o alta functiune decat locuinta, de exemplu „hala de productie”, ”spatiu comercial”, taxa se va calcul la 1% din valoare.

La ce se foloseste certificatului de urbanism

Certificatul de urbanism este primul pas in procesul de obtinere a autorizatie de constructie, de aceea este foarte important sa fie cerut corect si sa includa tot ceea ce vreti sa construiti. Pe langa informatiile specifice, foarte importante pentru proiect, certificatul intra in componenta tuturor documentatiilor de obtinere a avizelor, studiilor, expertizelor etc. Nu cumparati un teren fara a vedea certificatul de urbanism, macar de informare. 

 

Va putem oferi mai multe informatii la birou sau ne putreti contacta pe mail sau Whatsapp!