Putem realiza documentatii de urbanism atat pentru proiectele proprii cat si pentru alte proiecte

Documentatiile PUD ( Plan Urbanistic de Detaliu)

Sunt solicitate de primarii pentru reglementarilor existente privitoare la distantele fata de limitele laterale si posterioara ale constructiei. 

Pret : de la 2000Euro in functie de lucrare

In cadrul PUD ului mai apar si:

  • Documentatii aviz comisia de circulatii: 500lei
  • Documentatii studiu retele edilitare: 1500lei
  • Studiu de insorire: de la 1000lei

Documentatiile PUZ ( Plan Urbanistic Zonal)

Sunt solicitate de primarii pentru reglementarea unor terenuri sau schimbarea reglementarilor existente. 

Planuri urbanistice zonale pot fi: PUZ introducere in intravilan, PUZ parcelare terenuri, PUZ in vederea majoratii CUT, POT sau modificarea retragerii de la strada a constructiei.

Costul proiectul il stabilim in functie de complexitatea acestuia si studiile adiacente necesare, solicitati o oferta.